Systembolaget till Hammarby sjöstad

Inför julhandeln 2013 beräknas dörrarna öppnas till det nya systembolag som kommer att komplettera sjöstaden med ytterligare en pusselbit i denna förhållandevis nya stadsdel. Turerna har varit många men äntligen står det klart att rätt lokaler blivit tillgängliga och avtal har nu skrivits mellan fastighetsägaren och systembolaget.

Undertecknade avtal

Sortiment systembolaget hammarby sjöstadI såväl stadsdelstidningar som i lokalpress har det varit många spekulationer om vilken lokal som skall utgöra systembolaget i Hammarby sjöstad. Presschef Lennart Agén, systembolaget, har vid ett flertal tillfällen gått ut med dementi kring rykten som florerat om vad för lokaler som skall tas i anspråk för färdigställandet av sjöstadens nya aktör. Nu har man dock kommit fram till var butiken skall ligga och kontrakten är skrivna. Den nya butiken kommer att ligga på Lugnets Allé 26-28. Mitt i sjöstadens kärna. Jakten på bra lokaler är någonting som etableraren på systembolaget, Mikael Gillerlöv, arbetat intensivt med sedan en tid tillbaks. Flera alternativ har dykt upp för att sedan suddas bort från kategorin möjliga lokaler. Det är en liten seger för de invånare som efterfrågat ett systembolag i sjöstaden och så även för systembolaget som nu kan göra varorna tillgängliga för konsumenter i närområdet.

Fram till dess att det nya systembolaget öppnat får invånarna i Hammarby sjöstad ta sig till Gullmarsplan eller sickla köpkvarter när de vill införskaffa alkohol. Det är en kort färd med buss eller tvärbana. Trots detta finns det stor efterfrågan på att få ett systembolag till stadsdelen. Enligt projektledare på Stockholm stads exploateringskontor, Martin Skillbäck, är systembolagets etablering i området någonting som kan gynna sjöstaden som helhet. Enligt Skillbäck stärker detta hela serviceutbudet och även de övriga butiker som finns i närområdet. Det har varit många vändor fram och tillbaks, men nu är kontrakten med Sjöstaden 2 färdiga och man siktar på att kunna sälja de första artiklarna i samband med julhandeln under december 2013.

Två lokaler blir en

Det är butikerna 7-eleven och Homley som kommer att flytta på sig och göra plats för systembolagets butik som kommer att vara en av de större versionerna. Systembolaget har några olika storlekar på sina butiker och den som är planerad för Hammarby sjöstad kommer att vara omkring 700 kvm och erbjuda 1400 artiklar till törstiga invånare.

systembolaget hammarby sjöstad sortimentI ett första stadie var man tydliga med att det kunnat bli fråga om ett mindre systembolag än man egentligen önskat. Det var till stor del en fråga om platsbrist och inte om önskemål från systembolagets sida. Kraven man haft förutsatte också tillgång till bra parkeringsplatser i anslutning till lokalerna. Även om Sjöstaden är en stadsdel som fått stor framgång under senare år, är det ännu ganska svårt att hitta optimala lokaler för denna slags butiker. Förutom tillgång till parkeringsplatser för kunderna som kommer till butiken, måste det också finnas bra lastkaj för att ta emot varor. Det är omöjligt att sköta ett större systembolag om det inte finns smidiga och bra sätt att hantera leveranser.

För att kunna få rum med den typ av systembolag som efterfrågats och planerats har man behövt tänka utanför ramarna en aning. De lokaler som tidigare butiker använt kommer att slås samman för att man skall nå en stor sammanhängande yta vad den nya butiken ryms. 7-eleven har disponerat drygt 200 kvm under sin tid i sjöstaden medan Homley, en butik för inredning och leksaker, haft drygt 400 kvm till sitt förfogande. Genom att renovera och bygga samman dessa två har man kunnat hitta det som många ansåg vara omöjligt. – En lokal var man kan ha ett fullt sortiment och erbjuda både vin, sprit, öl och de alkoholfria alternativ som systembolaget erbjuder.

Delade meningar

När ett systembolag skall etablera sig i ett nytt område är det inte ovanligt med starka röster både för- och emot den förändring som kan bli aktuell. Flera av de tillfrågade har varit mycket vänligt inställda till att få möjligheten att handla alkohol i närområdet medan andra önskat en vinbutik likt den i Hötorgshallen.  Debatten har det förekommit en del rädsla för vad som sker med Hammarby sjöstad om ett systembolag skulle flytta in. Rädslorna som människor burit på är att det skall bli ett tillhåll för kunder som gärna handlar på daglig basis. Det har varit en ganska hätsk dialog i frågan där förespråkare talat om en komplett stadsdel och ett aktuellt behov, medan motståndare talat om risker.

Huruvida det är fog för oro eller inte går inte att känna till på förhand. Dock är systembolaget en verksamhet som, enligt många, bör finnas representerad i varje stadsdel. I och med det monopol som finns vad gäller försäljning av starka varor, är det viktigt att man också ser till att mätta behov och efterfrågan. För att upprätthålla en fungerande reglerad försäljning av vin, öl och sprit, måste innehavaren av monopolet också se till att varorna finns tillgängliga. I och med öppningen av nya systembolaget i Hammarby sjöstad kan man nu handla alkoholhaltiga varor utan att behöva ta sig ut till Gullmarsplan eller sickla.

Fastigheternas pris

Viner systembolaget hammarby sjöstadDen som kommer att sitta som granne till det systembolag som skall öppnas i sjöstaden, Svenska mäklarhuset, avvaktar om vilken effekt systembolaget kan ha på bostads- och fastighetspriser i området. Sjöstaden är ett attraktivt område som lockat människor från hela landet. Priserna har haft en bra utveckling sedan man började forma stadsdelen och uppgången kan mycket väl påverka hur fastigheterna kommer att värderas. Även om Svenska Mäklarhuset inte verifierar tanken om att systembolaget kan medföra ytterligare stigande priser, finns de som känner sig säkra på detta. En komplett stadsdel har många gånger tidigare blivit än mer attraktiv än stadsdelar som blivit utan vissa delar av det utbud många vill ha i närheten. Detta skulle kunna tala för att även prisbilden i Hammarby sjöstad kommer att påverkas i aktuell riktning.

Hammarby Sjöstad

Det område som vi i dagsläget känner som Hammarby sjöstad har inte alltid varit en livlig och attraktiv del av staden. Större delen av tiden sedan man byggt på denna plats har det rört sig om fabriker och produktion inom en rad branscher. De första tankarna och skisserna som lades fram för att göra om Hammarbyområdet till bostadskvarter, presenterades omkring 1866 när industrierna var i blom. Så blev inte fallet. Först 1952 när en av de sista fabrikerna lämnade området för att etablera sig norrut i landet, kom idén att slå fäste.

Det Hammarby sjöstad vi idag upplever är ett stadsbyggnadsprojekt som är under produktion. Man räknar med att ha området klart någon gång kring år 2017 då man planerat att sjöstaden skall stå färdig. Följs alla de planer man tagit fram an det då röra sig om ca 11 000 lägenheter och 150 000 kvm öronmärkt för kontor och arbete.

Hammarby sjöstad är en intressant plats som ligger så mycket mitt i stan man kan komma utan att riktigt vara där. Det kan låta som en paradox, men rent tekniskt hör Hammarby sjöstad till innerstaden. Det är lätt att ta sig till området med såväl bil som båt och närområdet är känt för vackra miljöer och fräsch exteriör. Det finns många exempel på liknande platser runt om i Europa, var man tagit en äldre och många gånger sliten stadsdel för att bygga någonting alldeles nytt och attraktivt. Det är en lång väg från ritbord till färdigt område, men i sjöstaden finns redan nu ett flertal butiker och gott om invånare. Bostadsbristen i Stockholm, i kombination med de nybyggda och vackra stråken i Hammarby sjöstad, har bidragit till att försäljningen av lägenheter gått snabbt.

Systembolaget

Det finns en lång tradition av reglerad alkoholpolitik i Sverige och man kan spåra lokala förbud och begränsningar ända till 1800talet var nykterhetsorganisationerna fick större fäste. Utskänkningstillstånd och motbok användes för att hålla invånarna borta från allt för stort intag av starka drycker. I dagsläget har vi förvisso inte någon motbok. Dessutom har det kommit nya möjligheter för den som vill handla in viner från utlandet. Trots detta har systembolaget en viktig funktion i samhället. För den som efterfrågar statlig reglering av öl, sprit eller annat som kan ge rus har systembolaget en tydlig funktion. Detta gäller också för den som är finsmakare och som vill hålla en högre standard vad gäller utbudet. Systembolaget lanserar regelbundet nya varor i sina butiker, och man kan med lätthet beställa de artiklar som inte finns i lager.

Systembolaget är en mycket stor kedja som i dagsläget har omkring 520 ombud, 3 000 säljare och 410 butiker runt om i landet. Butikerna kommer i olika storlekar och även om man valt att gå ifrån den gamla typen av butiker var man fick betjäning vid hämtning av varor, finns ännu vissa butiker som inte ställt om till självbetjäning. Detta är dock bara en tidsfråga och inte någonting man kommer att gå tillbaks till. De större butikerna, likt den som nu väntas till Hammarby sjöstad, håller ett lager med 1400 varor. Allt ifrån öl och cider till vin och sprit. Därtill har man valt att lansera en utsökt alkoholfri samling varor för den som inte vill dricka alkohol men som ändå vill ha någonting förträffligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *